Websites, webwinkels, webshops, mobiele websites, iPad en iPhone apps die gemaakt zijn door webdesign studio All4Design
Webdesign

Werkwijze

Intakegesprek

Voordat de eerste schetsen op papier gezet worden zorgen we ervoor dat zowel de opdrachtgever als wijzelf voor de volle 100% weten wat er gecommuniceerd moet worden. Pas dan gaan we aan de slag. Tijdens het intakegesprek worden de wensen en eisen die aan de site gesteld worden met elkaar besproken. Hier wordt de basis gelegd voor het op te leveren eindproduct. De intake is cruciaal voor het creëren van een effectieve website die toegespitst is op de bedrijfsdoelstelling.

Ontwerpfase

Het eerste ontwerpvoorstel wordt compleet met een uitleg over de toegepaste functionaliteiten met de klant doorgesproken. Aan de hand van Photoshop voorbeelden van de verschillende pagina's en elementen van de site wordt een plaatje geschetst van hoe de site er uit gaat zien. In deze fase is er uiteraard nog alle ruimte om het ontwerp aan te passen of zelfs totaal te veranderen.

Ontwerpfase

Bouwfase

Nadat er een akkoord bereikt is over het ontwerp wordt daadwerkelijk met het uitwerken van de opdracht begonnen. Via tussentijdse evaluatierondes houden we continu in de gaten of het resultaat in de lijn der verwachting blijft.

Bouwfase

Oplevering

De oplevering vindt na een laatste correctieronde in overleg met de klant plaats. Tot 2 weken na de oplevering kunnen kleine wijzigingen in het ontwerp nog uitgevoerd worden.

Oplevering